Kodexy a Zásady

A Teleperformance segue um conjunto de políticas que abrangem uma série de questões importantes para funcionários, clientes e parceiros corporativos.

Etický kodex

Cílem tohoto kodexu je stanovit pravidla, jednání, postupy, chování a vztahy, které si musíme osvojit.

Přečtěte si víc

Zásady ochrany životního prostředí

Teleperformance poskytuje ucelenou škálu obchodních funkcí, zákaznických kanálů a kontaktních médií.

Přečtěte si víc

Zásady rovných příležitostí

Účelem je poskytnout vodítko pro zajišťování toho, aby společnosti Teleperformance Group zavedly a prosazovaly zásady a postupy, jež umožní splnění závazku rovných zaměstnaneckých příležitostí.

Přečtěte si víc

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady vyjadřují silný závazek Teleperformance Group respektovat a chránit vaše soukromí a osobní údaje, ať už patříte mezi zaměstnance, dodavatele, zákazníky, obchodní partnery, klienty, nebo jejich příslušné koncové zákazníky.

Přečtěte si víc

Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti

Cílem ochrany zdraví a bezpečnosti (H&S) na pracovišti je snížení rizika pracovních úrazů našich zaměstnanců a výskytu nemocí z povolání díky zajištění bezpečného zdravotního prostředí.

Přečtěte si víc

Prohlášení o lidských právech

Teleperformance jako signatář iniciativy OSN Global Compact prostřednictvím svých provozních a obchodních činností respektuje a prosazuje lidská práva a zavazuje se zabránit napomáhání porušování lidských práv.

Přečtěte si víc

Dodavatelské zásady

Tyto zásady stanoví globální standardy a očekávání, jak se budeme my a naši dodavatelé chovat. Tyto zásady obsahují soubor pokynů.

Přečtěte si víc

Zásady týkající se cookies

Cookie je malý soubor stažený do zařízení a/nebo čtený zařízením (například počítačem nebo chytrým telefonem), když uživatel navštíví webovou stránku. Cookies zpravidla umožňují webovým stránkám fungovat nebo pracovat efektivněji. Mohou se také použít pro identifikaci uživatelova zařízení.

Přečtěte si víc
Error loading MacroEngine script (file: /General/CookieDynamic.cshtml)