Pracujte s NÁMI

U nás v Teleperformance rozvíjíme tvůrčí atmosféru a věříme, že je možné se v práci bavit.

Česká Republika

Programy Teleperformance

For Fun Festival

Teleperformance For Fun Festival

For Fun Festival (FFF) je každoroční globální program, který pořádá Teleperformance a který má za cíl radovat se z talentu našeho týmu, dát jeho členům příležitost předvést své umělecké schopnosti ve výtvarném oboru, tanci a hudbě. For Fun Festival prosazuje v rodině Teleperformance hrdost a oslavuje naši kulturní rozmanitost.

Sport Club

Teleperformance Sport Club

Teleperformance Sport Club je celosvětový program propagující sporty jako nástroj tělesné pohody a vyšší kvality života. Motivuje naše lidi, aby si hráli, bavili se a sdíleli dobré chvíle se svými týmovými kolegy. Pečujeme o zdraví a štěstí svých zaměstnanců a sporty jsou skvělým způsobem, jak si užít zdravých aktivit a zároveň oslavit naši národnostní a kulturní rozmanitost a neuvěřitelný talent, kterým se pyšní celý globální tým Teleperformance.

Passion for you

Passion for you

Passion 4U je celosvětová iniciativa podporující pocit pohody a vyšší kvalitu života rozšiřováním témat souvisejících s dobrým zdravím a minimalizací stresu v zaměstnání. Passion 4U posiluje pravý význam pocitu „hrdosti, že někam patřím“ a přináší nový pohled na protistresové iniciativy Teleperformance Group, včetně propagace dobrého zdraví, fitness aktivit a štěstí v práci.

JUMP!

JUMP! Teleperformance Career Plan

JUMP! je rozvojový program určený pro rozpoznání zaměstnanců s vysokým potenciálem a jejich přípravu na převzetí vedoucích pozic ve společnosti. Cílem je připravit zaměstnance, aby se stali lídry: od zástupců k vedoucím pracovníkům, od vedoucích pracovníků ke koordinátorům a nakonec od koordinátorů k manažerům. Program JUMP! je založen na školicím programu, který nabízí technické školení, nácvik chování i plány osobního rozvoje. 

University

Teleperformance University

Univerzita Teleperformance je vysokoškolský kurz upravený na míru, který přenáší kulturu a zároveň shromažďuje a sdílí naše osvědčené metody z celého světa a inovativní projekty v oblasti vztahů se zákazníkem a řízení zkušeností. Na Univerzitu TP, vysokoškolský kurz upravený podle potřeb a určený pro rozvoj našich budoucích lídrů a zajišťující, aby všechny naše týmy sdílely stejné hodnoty a perfektně rozuměly naší kultuře, mají přístup naši vedoucí pracovníci a přední manažeři s největším potenciálem. Univerzita TP má za úkol vyškolit naše vedoucí pracovníky z firmy v klíčových oblastech souvisejících s naší hlavní náplní činnosti a také je připravit na zavádění velkých změn v naší firmě v naprostém souladu s našimi strategickými cíli.

Academy

Teleperformance Academy

Akademie Teleperformance, místo, které inspiruje: učit se, vyučovat, růst. Akademie Teleperformance je zařízení určené výhradně pro školení iniciativ. Klademe velký důraz na dobré přijímání zaměstnanců a dobré vyškolení. Abychom toho dosáhli, vybudovali jsme unikátní prostředí, které odhaluje v lidech to nejlepší. Poskytuje nejlepší prostor pro povzbuzení předávání vědomostí a stimulaci učení. Budovy se světlými třídami a prostory s přirozeným osvětlením, vybavené individuálními a moderními nástroji, podporují proces výuky našich lidí.