Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Teleperformance pracuje na zlepšení obchodních výsledků a zároveň podporuje lidi.

Vybízíme přátele a rodiny, aby se připojili k našemu úsilí pomáhat těm, kdo jsou v nouzi, prostřednictvím našich charitativních aktivit, akcí zaměřených na ochranu přírody, zmírňování dopadu našich činností na životní prostředí a závazku k dodržování lidských práv, pracovních, ekologických a protikorupčních zásad. Snažíme se pozitivně ovlivňovat životy lidí a dělat svět lepším místem po život prostřednictvím tří různých programů: Občané světa, Občané planety a Global Compact.

Abychom si snadněji osvojili obecně platné zásady iniciativy OSN Global Compact a dodržovali je, formálně jsme spustili globální výbor pro společenskou odpovědnost podniků („Globální výbor CSR“ nebo „Výbor“). Tento Výbor odpovídá za vytvoření a kontrolu celosvětového strategického úsilí skupiny v souvislosti s CSR, včetně rozvoje nezbytných zásad a zajištění plnění. 

V případě jakýchkoli otázek, návrhů nebo obav nás prosím kontaktujte na csr@teleperformance.com

Interakce mohou hýbat světem. Každá z nich může otevřít možnosti pro zlepšení důvěry, její opětovné vybudování a obnovu.

Interakce mohou hýbat světem. Každá z nich může otevřít možnosti pro zlepšení důvěry, její opětovné vybudování a obnovu.

Text and Image

Citizen of the World

Charitativní iniciativa Teleperformance Občané světa (Citizen of the World, COTW) byla založena v roce 2006, aby pomáhala nejzranitelnějším nemluvňatům a dětem na světě uspokojit základní potřeby pro přežití a nakonec dosáhnout jejich osobního potenciálu. Náš mnohostranný příslib zahrnuje financování a sponzorování útulků pro opuštěné děti v rozvojových zemích, odčervování a jiné potřeby zdravotnického zásobování, dodávky potravin, darování počítačů do chudých škol, darování oblečení a hraček a financování přepravy obětí.

Naším hlavním cílem je, aby charitativní snahy Teleperformance byly systematické a mohli se jich účastnit všichni lidé a subjekty patřící k Teleperformance; aby se snahy spojily v záslužnou, společnou věc, která odpovídá místním potřebám; abychom maximálně zvýšili úroveň dárcovství a povzbudili své kolegy, klienty a ostatní příznivce, aby se připojili k našemu významnému humanitárnímu závazku; abychom pozvedli hrdost, loajalitu a spokojenost svých lidí.

COTW v číslech

ColumnsSecutiry

Zahrnuje všechny dary od 1. listopadu 2006 do 31. prosince 2017. *Celková hodnota darů zahrnuje peníze + naturálie + služby.

Text and Image (1)

Citizen of the Planet

Ve společném úsilí se zavazujeme pomáhat naší planetě zlepšováním svých zařízení tak, abychom vytvořili „udržitelné prostory“ (tj. snížení spotřeby vody, papíru a omezení plýtvání) a usilovali o „bezpapírové“ životní prostředí, a také se zaměřujeme na recyklaci a stimulaci šetření energií a zlepšování kvality ovzduší. Teleperformance vybízí svá pracoviště, aby nepřestávala pozitivně působit na své okolí. 

Soustřeďujeme se především na sledování a minimalizování naší celkové uhlíkové stopy na zaměstnance v celosvětovém rozsahu formou omezování spotřeby energie, používání papíru a vytváření tuhého odpadu, využívání letecké dopravy a vody.

Curve

Teleperformance také investuje do zlepšování kvality prostředí v interiérech, alternativní dopravy, do výchovy zaměstnanců a jejich zapojení do přenesení ekologických snah z pracovišť také do jejich domovů a okolí.

Naším závazkem je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí jednáním udržitelným způsobem tak, abychom zajistili budoucím generacím schopnost pokrýt jejich vlastní potřeby. 

V roce 2017 dosáhly celkové naměřené emise uhlíku 156 919 tuns uhlíkovou stopou na zaměstnance (CFE) 0,772 tuny.

Uhlíková Stopa

uhlíková stopa na zaměstnance

Elektřina

142,062 elektřina

Papír

527 papír

Letecká Doprava

14.330 letecká doprava

Naším závazkem je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí jednáním udržitelným způsobem tak, abychom zajistili budoucím generacím schopnost pokrýt jejich vlastní potřeby. 

V roce 2017 dosáhly celkové naměřené emise uhlíku 156 919 tuns uhlíkovou stopou na zaměstnance (CFE) 0,772 tuny.

Uhlíková Stopa

uhlíková stopa na zaměstnance

Elektřina

142,062 elektřina

Papír

527 papír

Letecká Doprava

14.330 letecká doprava

United Nations

Global Compact

Klikněte zde pro registraci Teleperformance do iniciativy OSN Global Compact a zavazující dopis.

Global Compact je strategická politická iniciativa Organizace spojených národů propojující podnikatelskou sféru s principy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje s korupcí. Je to závazek, který zajišťuje, že postup trhů, obchodu, technologií a financí bude přínosem pro hospodářství a společnost na celém světě.

Abychom si snadněji osvojili obecně platné zásady iniciativy OSN Global Compact a dodržovali je, formálně jsme spustili globální výbor pro společenskou odpovědnost podniků („Globální výbor CSR“ nebo „Výbor“). Tento Výbor odpovídá za vytvoření a kontrolu celosvětového strategického úsilí skupiny v souvislosti s CSR, včetně rozvoje nezbytných zásad a zajištění plnění.

Osvojujeme si principy.

Chci vědět víc

Osvojujeme si principy.

Chci vědět víc