Samoobsluha a infrastruktura

Samoobsluha a infrastruktura

Budete schopni rychle zvýšit kapacitu, kvalitu a výkonnost bez dalších kapitálových výdajů a manažerských režijních nákladů.

Kontaktní centrum Teleperformance na požádání vám dává možnost flexibilního řešení kontaktního centra bez dalších kapitálových výdajů nebo režijních nákladů.

Naše řešení nabízí adaptabilní alternativu ke kontaktnímu centru: možnost rychle zvýšit kapacitu, jakost a výkonnost.

ImageAndListText

Co nabízíme?

Řešení zahrnuje tři nejlepší řešení od tří světových lídrů:

  • Masivní a dobře rozšiřitelnou platformu kontaktních center

  • CRM od RightNow na vyžádání a technologii kontaktních center a řídicí nástroje od Teleperformance

  • Volitelný přístup ke kvalifikovaným zástupcům Teleperformance

Synchronizace kanálů – inteligentní omnichannel směrování a řazení do front


Samoobslužná optimalizace procesu (web a telefon)


Řízení zástupců – inteligentní omnichannel plocha zástupců; screen pop (telefon a e-mail)


Postřehy z provozu – masivní monitorování, podávání zpráv a analytika; monitorování kvality; řízení pracovní síly